028-00-Bánh mực rán mù tạt

  • Bánh mực chiên vịmù tạt được làm từ wasabi được lấy từ thiên nhiên , độ cay hơn wasabi thường 1、5 lần.Đó là tính đặt trung của bánh.

    Có độ cay nồng lạ thú vị, nên gây cảm giác thèm .Ở Nhật Bản thường được làm đồ nhắm cùng với bia,rượu.

    Nhà sản xuất: Công ty TNHH PASSTEM SAISON

Top