024-03-Nước uống quả Haskap

  • Sản phẩm được làm thành một dạng hạt bằng cách cô đặt nước trái cây của Haskap 4 đến 5 lần.
    Có thể làm đồ uống với nước nóng, nước lạnh , sữa chua và thưởng thức hương vị của haskap chua ngọt.

    Nhà sản xuất: Công ty HASKAP SERVICE

Top