024-01-Bánh yokan vị quả Haskap

  • Quả Haskap là một loại quả đặc biệt ở Hokkaido, được tương truyền là một loại quả trường sinh bất lão.
    HASKAP Yokan là một bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản vị haskap.
    Được làm bằng cách sử dụng đậu đỏ chất lượng cao từ Hokkaido trộn với 10%haskap.

    Nhà sản xuất: Công ty HASKAP SERVICE

Top