013-03-Trứng cá hồi ướp tương shoyu

  • Đã được chọn trứng cá hồi mùa thu và giữ chất lượng cao. Trứng cũng có cảm giác bong bóng có vị thanh do được sử dụng cá hồi tươi.

    メーカー: Công ty TNHH KOBAYASHI SYOUTEN

Top