013-03-Trứng cá hồi ướp tương shoyu

  • Đã được chọn trứng cá hồi mùa thu và giữ chất lượng cao. Trứng cũng có cảm giác bong bóng có vị thanh do được sử dụng cá hồi tươi.

    Nhà sản xuất: Công ty TNHH KOBAYASHI SYOUTEN

Top