061-01-Potato chips withour synthetic seasoning

  • Không dùng bất cứ một chất hóa học hay chất phụ gia nào, món bánh này giữ nguyên được hương vị vốn có của khoai tây, cùng với vị muối nướng của vùng Okhotsk.

    Nhà sản xuất: Fukagawa Oil&Fat Co. Ltd.,

Top