037-00-Bánh trứng sữa Custard Cube

  • Bánh nướng nhiều kem kết hợp kem trứng và kem đánh, một ngọt ngào của lớp phủ sôcôla ở trên.

    Sản phẩm được rất yêu thích ở nhiều nước.Hãy thưởng thức va cảm nhận.

    メーカー: Công ty TNHH MARUAMAMI

Top