022-01-Dưa món Matsumae

  • Món ăn dân dã làm từ mực ở Hokkaido
    Dưa món Matsumae là một món có thể dễ dàng làm bằng tay.

    メーカー: Công ty TNHH ISHOKUDOUGEN (Công ty TNHH dược phẩm NAKAYAMA)

Top