002-05-Sốt thịt nướng táo bào

  • Loại sốt này được làm từ táo nguyên chất bào nhuyễn, đặc biệt thích hợp đối với những bạn thích vị ngọt.

    メーカー: Công ty TNHH BELL FOODS

Top